Hervorming van de pensioenen en verhoging van de pensioenleeftijd

Nadenken over het pensioen is voor zowel jongeren als wat oudere mensen zeer belangrijk. Want, net als alle andere landen om ons heen, heeft ook België te maken met vergrijzing. Hierdoor zal de overheid de komende jaren steeds meer geld moeten besteden aan pensioenen. De pensioenen in België worden geïndexeerd en dat kost nog meer extra geld. Mede hierom zal de overheid een hervorming van de pensioenen doorvoeren. Hoeveel pensioen kunt u dan verwachten? Hoe hoog uw pensioen gaat worden is niet vooraf te zeggen. Het enige dat vaststaat is dat u in elk geval een wettig pensioen zal ontvangen wanneer u hebt gewerkt als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige. In België is de wettelijke pensioenleeftijd nu nog 65 jaar maar dit wordt verhoogd vanaf 2025 naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar.

pensioenspaarvarkenEen goed pensioen moet u voorbereiden

Wanneer u later niet alleen rond wil komen van het rustpensioen dan moet u nadenken over hoe u dit bedrag kunt verhogen. De hoogte van het rustpensioen hangt overigens af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt en de hoogte van uw salaris. Wanneer u in aanmerking komt voor het gehele rustpensioen dan bedraagt dit voor alleenstaanden gemiddeld 60% van het gemiddelde loon dat u in België heeft verdiend. Bent u met zijn tweeën en heeft u partner geen inkomen dan bedraagt dit pensioen 75 % van het gemiddelde inkomen. U ziet dat u er altijd op achteruit gaat als u met pensioen gaat. Daarom is het belangrijk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit inkomen aan te vullen.

Zelf voor een aanvullend pensioen zorgen

Als u nu werkt kunt u via de werkgever vaak een aanvullend pensioen opbouwen. Dit aanvullende pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsonderneming. Maar let op; niet elke werkgever biedt de mogelijkheid voor het sparen van een aanvullend pensioen. Als werknemer kunt u zelf voor een aanvullend pensioen sparen, dat heet het vrij aanvullend pensioen werknemers (VAPW). Ook zelfstandigen hebben de mogelijkheid om zelf te sparen voor een aanvullend pensioen, het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of via het pensioen voor de zelfstandigen actief al natuurlijk persoon (APZNP) De overheid moedigt deze vorm van pensioensparen aan met fiscale voordelen. U kunt ook individueel een geheel vrijwillig sparen via een pensioenspaarverzekering, een pensioenspaarfonds of met door middel van langetermijnsparen. Ook dit wordt door de overheid gestimuleerd met fiscale voordelen.

Andere mogelijkheden om later over meer geld te kunnen beschikken

Er zijn nog andere mogelijkheden om na de pensioengerechtigde leeftijd over meer geld te kunnen beschikken. U kunt zelf sparen of beleggen zonder een eventueel fiscaal voordeel. Ook een eigen woning zorgt ervoor dat u later wat extra geld overhoudt. Dat kan door de hypotheek van de woning nu alvast af te lossen of in elk geval zo laag mogelijk te maken. Dan heeft u later veel minder lasten. Ook door de verkoop van de woning wordt eigen geld gegenereerd.

pensioen

Wilt u ook genieten op latere leeftijd en u geen zorgen hoeven maken over geld?

Bijna iedereen die u het vraagt zegt dat ze na de pensioengerechtigde leeftijd eindelijk van het leven kunnen gaan genieten. Bekijk eens hoeveel geld u overhoudt wanneer u met pensioen gaat. Heeft u nu een laag inkomen, dan is uw pensioenuitkering in de regel 30% minder als het salaris dat u nu ontvangt. Bent u zelfstandige dan kan uw pensioengeld zelfs nog lager liggen. In het algemeen geldt de regel; hoe hoger uw inkomen nu, hoe groter het verlies aan inkomen na uw pensionering. Daarom is het belangrijk om nú een financieel plan voor uw pensioen op te stellen. Hoe eerder u daarmee begint hoe beter het is.

Maak een financiële planning voor uw pensioen

Maak een planning door de inkomsten en de uitgaven naast elkaar te leggen. De uitgaven die u nu heeft zullen na uw pensioen niet hetzelfde zijn. Kosten voor kinderen die nu studeren vallen weg. Een groot huis is niet echt nodig. Kleding en vervoerskosten verlagen omdat u niet meer werkt. Maar een hobby kan wel extra geld kosten evenals de kosten voor de gezondheid. Uw salaris wordt omgezet in een rustpensioen. U kunt door met uw eID (elektronische identiteitskaart) in te loggen op de website van mypension.be uw pensioendossier bekijken. Heeft u een aanvullend pensioen opgebouwd bij uw werkgever? Heeft u zelf gespaard voor een aanvullend pensioen? Wanneer u al deze gegevens op een rijtje zet, weet u precies of het nodig is om te sparen en hoeveel u zou moeten sparen om minimaal hetzelfde bedrag te ontvangen als u nu ontvangt.