VAPZ: Alleen voor zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen; VAPZ

De VAPZ is in België een pensioenvoorziening via werkgeversbijdragen. De VAPZ behoort tot de tweede pijler. De overheid heeft zelfstandigen de mogelijkheid geboden om per jaar maximaal 9,4 % van het netto belastbaar inkomen te storten als premie. Deze premie wordt gestort in de tweede pijler en die premie is fiscaal aftrekbaar. De VAPZ premies worden privé, dus door de zelfstandige zelf gestort. Zoals gezegd is de premie die u stort aftrekbaar. Wanneer u premie stort in de VAPZ is deze in de personenbelasting voor 100% aftrekbaar onder de noemer ‘niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen. Daarnaast kunt u de premie ook aftrekken als sociale bijdragen. Zo kunt u tot wel 60% van de gestorte premie terugkrijgen. U bent over de gestorte premie geen premietaks verschuldigd. Dus géén 4% vennootschaps taks en ook niet de 2% die u zou moeten betalen voor een levensverzekering.

Het VAPZ is voor elke zelfstandige interessant

sparen spaarvarkenHet afsluiten van een aanvullend pensioen is voor iedereen belangrijk dus ook zelfstandigen. Alleen met een aanvullend pensioen kunt u na uw pensioenleeftijd nog een beetje comfortabel leven voor wat betreft uw inkomen. Op dit moment hebben meer dan 1,2 miljoen Belgen een pensioen dat lager ligt dan € 1500, – netto. Dat is wel bijna de helft van alle gepensioneerden in ons land. Met een VAPZ zorgt u in elk geval voor extra geld bovenop uw wettelijke pensioen. Maar door het afsluiten van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen bespaart u nú op uw belasting én op uw sociale bijdragen. Met een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen kunt u het beste zo vroeg mogelijk beginnen. Dan houdt u na uw pensioneringsdatum het meeste geld over en zo lang als u premie betaald ontvangt u belastingvermindering die kan oplopen tot wel 60%.

Wat zijn de voordelen van een vrij pensioen voor zelfstandigen en aan welke eisen moet u voldoen

Bij een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen betaalt u premie. Deze premie mag maximaal 9,4% van uw netto belastbaar inkomen bedragen. Deze premie is fiscaal aftrekbaar waardoor u 2/3 van uw inleg terugontvangt. De premie is 100% fiscaal aftrekbaar en ook de sociale bijdragen verminderen. U kunt de premie betalen wanneer u wilt. Wilt u een extra dekking bij arbeidsongeschiktheid dan kunt u een Sociaal VAPZ afsluiten tot uw 55e jaar. Bij een sociaal VAPZ mag u 15% meer belasting aftrekken. Bent u ouder dan 55 dan kunt u wel een gewone VAPZ afsluiten. Om een VAPZ te kunnen afsluiten moet u voldoen aan een aantal voorwaarden;

  •       Uw hoofdberoep is zelfstandige
  •       Uw echtgenoot(e) werkt
  •       U bent, meer dan 4 volledige jaren, in een bijberoep zelfstandige waarbij u voldoende forfaitaire sociale bijdragen betaalt.

Wat zijn de kosten voor het afsluiten van een VAPZ

Deze kosten voor het afsluiten van een VAPZ bestaan onder andere uit instapkosten, beheerskosten en uitstapkosten. Instapkosten betaalt u altijd en bedragen doorgaans tussen de 0 en 1%, afhankelijk van uw verzekeraar. Beheerskosten zijn ook afhankelijk van de verzekeraar waarbij u uw VAPZ afsluit. Bij de een betaalt u wel beheerskosten op de reserve, bij de andere niet. Uitstapkosten worden berekend wanneer u uw polis stopzet. Voor een VAPZ premie bent u geen premietaks (normaal 2% of 4,4%) verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal wordt belast volgens het systeem van de fictieve rente. Hiervoor wordt een bepaald percentage van het kapitaal belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar. Het uit te betalen bedrag wordt verminderd met 3,55 % RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) bijdrage en 0% tot 2% solidariteitsbijdragen afhankelijk van de hoogte van het uit te keren bedrag.

Wanneer kunt u het beste uw VAPZ opnemen

U kunt uw polis niet stoppen voor uw 60ste jaar. Hoe later u echter de polis stopzet hoe lager die uitstapkosten zullen zijn. Uw polis heeft een eindvervaldag en dan wordt het kapitaal dat u heeft gespaard uitgekeerd. In dat geval betaalt u géén uitstapkosten. Omdat de VAPZ wordt belast met een zogenaamde fictieve rente kunt u het beste uw kapitaal laten uitbetalen vanaf uw 65ste jaar. Dan wordt die fictieve rente berekend over slechts 80% in plaats van 100% van het opgebouwde kapitaal. Die fictieve rente moet u opgeven bij de fiscus voor 10 of 13 jaar. Een fictieve rente van 80% wordt enkel en alleen berekend als u: Pas uw wettelijke pensioen opneemt én u heeft gewerkt tot uw wettelijke pensioenleeftijd.

Tot slot

Het loont dus om uw VAPZ pas op te nemen op uw 65ste jaar, plan daar dus voor. Dat geldt met name voor het belastingvoordeel dat u ontvangt. Zolang als u premie betaald heeft u een fiscaal voordeel. Laat u uw VAPZ uitkeren na uw 65ste dan heeft u nog eens 10 tot 13 jaar een voordeel. Als tip kunnen wij u nog meegeven dat hoe vroeger u start met een VAPZ hoe groter het bedrag dat u krijgt uitgekeerd én hoe hoger uw fiscale voordeel!