Wat is MyPension

Voor alle gepersonaliseerde informatie over pensioen, wettelijk of aanvullend, kunt u terecht op MyPension. Hier vindt u een pensioendossier dat is opgebouwd vanaf de eerste dag dat u bent gaan werken tot nu. Op MyPension kunt u bekijken hoeveel pensioen u ontvangt vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Wanneer u uw pensioen via MyPension op de voet volgt kunt u ook zien of het nodig is dat u zelf stappen moet ondernemen om straks voldoende geld te ontvangen.

mypensionHoe bouwt u pensioen op?

Het pensioen dat u opbouwt is afhankelijk van het werk dat u verricht en hoe lang u dat verricht. De periode waarover u pensioen opbouwt is maximaal 45 jaar. Werkt u langer dan 45 jaar dan gelden voor het rustpensioen alleen de beste 45 jaar. Voor mensen in loondienst, zelfstandigen en ambtenaren zijn steeds andere regels van toepassing. Voor iedereen geldt dat de werkzame periode van belang is. Daarnaast is het salaris dat u verdiende in deze werkzame tijd belangrijk voor de opbouw van uw pensioen. De hoogte van het rustpensioen dat u gaat ontvangen is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Er worden namelijk twee tarieven gehanteerd; het alleenstaande tarief en het tarief voor gezinnen. In de meeste gevallen zijn de kinderen, tegen de tijd dat u met pensioen gaat, wel het huis uit. Wanneer u een partner heeft valt u onder het tarief voor gezinnen.

Rustpensioenopbouw bij een werknemer in loondienst

Hoe wordt het pensioen bepaald? De pensioendienst maakt voor elk jaar dat u heeft gewerkt een berekening. In deze berekening wordt rekening gehouden met een indexatie van het loon dat u heeft verdiend. De berekening gaat op dit moment als volgt: Het totale loon dat u heeft ontvangen in uw werkzame leven (inclusief indexatie) wordt gedeeld door 45 (jaar). Wanneer u alleenstaand bent ontvangt u van dit bedrag 60% per jaar. Valt u onder het tarief voor gezinnen dan ontvangt u 75% van dit bedrag.

pensioenRustpensioenopbouw bij een zelfstandige

Voor de berekening van het rustpensioen van een zelfstandige wordt dezelfde regel toegepast als voor werknemers in loondienst. Er wordt wel een aanpassingscoëfficiënt gehanteerd omdat zelfstandigen minder hebben bijgedragen aan de pensioenopbouw als een werknemer in loondienst. Daarnaast wordt er nog onderscheid gemaakt tussen de gewerkte jaren vóór en ná 1984. U ontvangt over de gewerkte jaren vóór 1984 een pensioen dat niet afhankelijk is van uw inkomsten, het zogeheten forfaitair pensioen. Dus hierbij wordt niet de werkelijke situatie, maar een veronderstelde situatie gehanteerd voor het vaststellen van uw pensioen. Vanaf 1984 wordt het pensioen vastgesteld op basis van de inkomsten waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald. U mag ervan uitgaan dat het pensioen dat u ontvangt lager is dan het pensioengeld dat een werknemer die in loondienst is geweest ontvangt. Verder geldt hier wel de regel van alleenstaanden en gezinnen.

Rustpensioenopbouw wanneer u ambtenaar bent

Voor benoemde ambtenaren geldt de regel dat er wordt uitgegaan van een gemiddeld loon over de laatste 5 jaar. Als u nog geen 50 jaar was op 1-1-2012 dan wordt een gemiddelde over de laatste 10 jaar gehanteerd. Het hieruit ontstane bedrag wordt vermenigvuldigd over het aantal gewerkte jaren. U ontvangt van dit totale bedrag altijd een rustpensioen van 60%. Het maakt dus niet uit of u alleenstaand bent of een gezin heeft. Heeft u een gemengde loopbaan, bijvoorbeeld als zelfstandige en ambtenaar, dat wordt het rustpensioen navenant bepaald.

Wat u kunt zien op MyPension

In het tabblad ‘mijn wettelijke pensioen’ kunt u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar;

  • Uw pensioen loopbaan inzien; dat wil zeggen alle periodes die meetellen voor uw wettelijk pensioen.
  • U kunt zien wat voor u de vroegst mogelijke pensioendatum is.
  • U kunt hier uw gegevens beheren zoals bijvoorbeeld uw adres of bankrekeningnummer wijzigen.
  • Ontvangt u al pensioen dan kunt u hier zien welke bedragen u al ontvangen heeft en wanneer de volgende betaling plaats zal vinden.
  • Bouwt u aanvullend pensioen op? Dan kunt u op het tabblad ‘mijn aanvullend pensioen’;
  • Kijken of, en zo ja, hoeveel aanvullend pensioen u heeft opgebouwd.
  • Zien wat uw rechten zijn per opgebouwd aanvullend pensioen. Bijvoorbeeld de datum van uitkering en het te verwachten bedrag.
  • Staat er een aanvullend pensioen niet bij dan kunt u dat via dit blad trachten op te sporen.

Op MyPension moet u zich inloggen

Wilt u uw rustpensioen en uw aanvullend pensioen ook inzien dan kan dit online. U dient u dan wel aan te melden door middel van uw elektronische identiteitskaart. Wilt u inloggen dan heeft u hiervoor uw pincode en een kaartlezer nodig.