Hoeveel pensioengeld ontvangt u nadat u met pensioen bent gegaan?

Hoeveel pensioen u gaat ontvangen als u met pensioen gaat, is van meerdere factoren afhankelijk. Vast staat in ieder geval dat, wanneer u geen extra geld spaart, u alleen rustpensioen ontvangt. Dat is 60% van het gemiddelde netto ontvangen salaris van alle jaren dat u heeft gewerkt met een maximum van 45 gewerkte jaren. Werkt u langer dan 45 jaar dan tellen de beste jaren mee! Daarnaast is de gezinssituatie ook van belang voor uw rustpensioen. In België hanteert men 2 tarieven voor de uitkering van rustpensioen; het alleenstaande tarief en het gezinstarief. Wanneer u nog kinderen thuis heeft wonen of alleen een partner heeft, valt u onder het gezinstarief. Het rustpensioen in België is gemiddeld € 1.500, – netto. Heeft u nu meer inkomsten dan is het verstandig om bij te sparen voor het pensioen van later.

Op welke manieren kunt u extra geld sparen voor uw pensioen?

Het rustpensioen is echt geen vetpot. Daarom is het belangrijk om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het Belgische pensioen bestaat uit 3 pijlers;

  1.     De eerste pijler omvat het wettelijke pensioen, het rustpensioen dat u ontvangt van de overheid. Dit pensioen is afhankelijk van uw carrière én van de gezinssituatie tijdens uw pensioengerechtigde leeftijd.
  2.     De tweede pijler is het aanvullend pensioen. Het kan zijn dat uw aanvullend pensioen opbouwt bij uw werkgever. Dit aanvullende pensioen krijgt u bovenop uw rustpensioen. LET OP; Niet iedereen bouwt via zijn werkgever aanvullend pensioen op!
  3.     De derde pijler is het individueel aanvullend pensioen. U kunt individueel kiezen om naast uw wettelijk en aanvullend pensioen ook extra te sparen voor een aanvullend pensioen. Dat doet u dan het beste met pensioensparen of langetermijnsparen. Deze twee manieren bieden namelijk ook fiscale voordelen.

LevensverzekeringenDe opbouw van het aanvullende pensioen in de tweede pijler

Allereerst kunt u niet bij elke werkgever sparen voor een aanvullend pensioen. Wanneer u wel een aanvullend pensioen opbouwt is de hoogte van dat pensioen afhankelijk van hetgeen wordt ingelegd. Die inleg wordt van uw brutoloon ingehouden. Wie meer verdient kan een hoger aanvullend pensioen verwachten.

Niet alle groepsverzekeringen volgen dezelfde regels. Onder groepsverzekering wordt verstaan de collectieve verzekering die een bedrijf of organisatie heeft afgesloten voor zijn personeel. De collectieve verzekering kan alleen zijn afgesloten voor het sparen van pensioen. Soms omvat de collectieve verzekering ook zaken zoals overlijdensverzekering, invaliditeitsdekking of een ziektekostenverzekering. Als dat het geval is binnen uw bedrijf blijft er minder geld over voor de inleg van uw pensioen

Sparen via een levensverzekering levert ook fiscaal voordeel op

U kunt naast pensioensparen met fiscaal voordeel ook via een levensverzekering sparen. Met een levensverzekering heeft u recht op fiscaal voordeel. U kunt de premie opgeven bij de belasting. Dan kan het fiscale voordeel maximaal oplopen tot € 2.350, – per jaar, afhankelijk van uw inkomen. U bent niet verplicht om de premie op te geven aan de belastingdienst. Wanneer u de premie niet opgeeft voor fiscaal voordeel wordt het uit te keren kapitaal ook niet belast bij uitkering. U kunt samen met de verzekeraar bekijken wat het meest gunstige is voor u. Naast fiscaal voordeel biedt een levensverzekering nog meer zekerheden. U kunt een overlijdensdekking opnemen en daarbij ook sparen voor aanvullend pensioen. Daarnaast kunt u een invaliditeits waarborg afsluiten die uitkeert bij invaliditeit. Of voeg een aanvullende waarborg toe waarbij de verzekeraar bij volledige arbeidsongeschiktheid uw premies blijft storten.

verzekeringsmakelaarEen levensverzekering helpt niet alleen hét pensioensparen

Wanneer u een levensverzekering afsluit dan kunt u hiermee extra geld genereren voor de oude dag. Maar bij een levensverzekering heeft u ook de mogelijkheid om meer zekerheden te verzekeren. Zo kunt u de levensverzekering aanvullen met een overlijdensverzekering. In dat geval keert de verzekering ook een vooraf vastgesteld bedrag uit aan uw nabestaanden wanneer u voor een bepaalde datum komt te overlijden. Dan wordt een levensverzekering een gecombineerde verzekering. Veel mensen sluiten bij de aankoop van een huis een overlijdensrisicoverzekering af. Als u die gelijk combineert met een levensverzekering bent u verzekert van wat extra geld wanneer u met pensioen gaat. Komt u dan voor een bepaalde datum te overlijden dan krijgen uw nabestaanden een bepaald bedrag waarmee het wegvallen van uw inkomsten gecompenseerd wordt.

Levensverzekeringen: hoe kunnen ze u helpen bij het pensioensparen?

Hoe kunnen levensverzekeringen helpen bij het pensioensparen? Allereerst moet worden gezegd dat, hoe jonger u begint met het afsluiten van een levensverzekering, hoe hoger het fiscale voordeel hiervan kan zijn. Een levensverzekering keert het gespaarde bedrag, minus de kosten en de eventueel te betalen belasting, uit op een vastgestelde datum. In de meeste gevallen is dat wanneer de verzekerde 65 jaar wordt. U kunt een levensverzekering combineren met een overlijdensverzekering. Laat u adviseren als u de levensverzekering combineert met een overlijdensverzekering of u de premie op mag geven bij de belastingdienst en welk percentage dat dan is.